Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.63.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.63.2017
/ autor: Anna Gajda / - odsłon

na rozbudowę macierzy dyskowych Storwize V3700

Termin składania ofert

14.07.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

14.07.2017 r.  o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

06.07.2017 r.

  

06.07.2017 r.

  

06.07.2017 r.

  

10.07.2017 r.

14.07.2017 r.

08.08.2017 r.

22.08.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Anna Gajda E-mail: anna.gajda@minrol.gov.pl Data utworzenia: 06.07.2017 10:49:32 Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2017 13:53:40 Statystyka strony: - odsłon