Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.68.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.68.2017
/ autor: Anna Gajda / - odsłon

na wydanie publikacji informacyjnej z zakresu systemu Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP), Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChOG) lub Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS) – rozstrzygnięcie konkursu na przepis kulinarny

Termin składania ofert

01.08.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

01.08.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

21.07.2017 r.

21.07.2017 r.

21.07.2017 r.

28.07.2017 r. 

01.08.2017 r. 

18.08.2017 r. 

Zmodyfikowany przez: Ewa Gołębiewska E-mail: ewa.golebiewska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 21.07.2017 16:20:15 Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2017 16:15:10 Statystyka strony: - odsłon