Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.70.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr BDG.zp.23.1.70.2017
/ autor: Anna Wierzchowska / - odsłon

na zorganizowanie konferencji pn. "PROW 2014-2020 a szkoły rolnicze prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Termin składania ofert

01.08.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

01.08.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

27.07.2017 r.

27.07.2017 r.

27.07.2017 r.

01.08.2017 r.

04.08.2017 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Holiday Travel Sp. z o.o., ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa

Zmodyfikowany przez: Anna Wierzchowska E-mail: anna.wierzchowska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 27.07.2017 15:15:39 Data ostatniej modyfikacji: 11.08.2017 11:58:54 Statystyka strony: - odsłon