Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.72.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.72.2017
/ autor: Ewa Struziak / - odsłon

na organizację działań informacyjno-promocyjnych podczas EXPO 2017 w Astanie w Republice Kazachstanu w dniu 7 września 2017 r.

Termin składania ofert

27.07.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

27.07.2017 r.   o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

21.07.2017 r.

21.07.2017 r.

21.07.2017 r.

21.07.2017 r.

27.07.2017 r.

10.08.2017 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy „Agencja M Promotion” Sp. z o.o., ul. Dobra 27 lok. 7, 00-344 Warszawa.

Zmodyfikowany przez: Ewa Struziak E-mail: ewa.struziak@minrol.gov.pl Data utworzenia: 21.07.2017 15:37:52 Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2017 12:31:58 Statystyka strony: - odsłon