Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.74.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.74.2017
/ autor: Anna Wierzchowska / - odsłon

na zapewnienie usług serwisowych dla serwerów macierzy

Termin składania ofert

03.08.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

03.08.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

26.07.2017 r.

26.07.2017 r.

26.07.2017 r.

03.08.2017 r.

11.08.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Ewa Struziak E-mail: ewa.struziak@minrol.gov.pl Data utworzenia: 26.07.2017 16:09:38 Data ostatniej modyfikacji: 11.08.2017 16:10:06 Statystyka strony: - odsłon