Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.75.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.75.2017
/ autor: Anna Gajda / - odsłon

na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020

Termin składania ofert

30.08.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

30.08.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

04.08.2017 r.

04.08.2017 r.

04.08.2017 r.

04.08.2017 r.

10.08.2017 r. 

10.08.2017 r. 

18.08.2017 r. 

18.08.2017 r.

18.08.2017 r. 

Zmodyfikowany przez: Ewa Gołębiewska E-mail: ewa.golebiewska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 04.08.2017 16:05:43 Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2017 16:39:06 Statystyka strony: - odsłon