Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.76.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego nr BDG.zp.23.1.76.2017
/ autor: Nina Stajniak / - odsłon

na zorganizowanie jednodniowych szkoleń dla łącznie 166 osób z zakresu pierwszej pomocy dla właścicieli zagród edukacyjnych, członków ich rodzin oraz osób zainteresowanych zarejestrowaniem swojej zagrody edukacyjnej w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, z możliwością składania ofert częściowych

Termin składania ofert

01.09.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

01.09.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

25.08.2017 r.

 

 

25.08.2017 r.

 

 

25.08.2017 r.

 

 

25.08.2017 r.

25.08.2017 r.

29.08.2017 r.

01.09.2017 r.

19.09.2017 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Paweł Gajewski Kraked, Zabłocie 76, 32-020 Zabłocie.

Zmodyfikowany przez: Nina Stajniak E-mail: nina.stajniak@minrol.gov.pl Data utworzenia: 25.08.2017 09:30:34 Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2017 10:25:35 Statystyka strony: - odsłon