Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.77.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.77.2017
/ autor: Anna Gajda / - odsłon

na wykonanie zabudowy wspólnego stoiska MRiRW, ARiMR, ANR, KRUS i ARR na Targach Agro Show, odbywających się w dniach 22-25 września 2017 r. w Bednarach

Termin składania ofert

21.08.2017 r. do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert

21.08.2017 r.   o godz. 12:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

04.08.2017 r.

04.08.2017 r.

04.08.2017 r.

04.08.2017 r.

16.08.2017 r. 

16.08.2017 r.

21.08.2017 r.

29.08.2017 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: VMG Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań.

Zmodyfikowany przez: Ewa Struziak E-mail: ewa.struziak@minrol.gov.pl Data utworzenia: 04.08.2017 15:18:07 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2017 14:11:06 Statystyka strony: - odsłon