Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.79.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.79.2017
/ autor: Ewa Gołębiewska / - odsłon

na wydanie publikacji poświęconej wynikom badań w zakresie rolnictwa ekologicznego

Termin składania ofert

18.09.2017 r. do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert

18.09.2017 r. o godz. 12:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

08.09.2017 r.

08.09.2017 r.

08.09.2017 r.

 

18.09.2017 r.

05.10.2017 r. 

Zmodyfikowany przez: Ewa Gołębiewska E-mail: ewa.golebiewska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2017 15:25:53 Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2017 15:24:49 Statystyka strony: - odsłon