Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.80.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.80.2017
/ autor: Ewa Struziak / - odsłon

na przygotowanie do druku, druk i dostarczenie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących PROW 2014-2020

Termin składania ofert

12.09.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

12.09.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

31.08.2017 r.

31.08.2017 r.

31.08.2017 r.

05.09.2017 r.

07.09.2017 r.

07.09.2017 r.

12.09.2017 r.

10.10.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Anna Gajda E-mail: anna.gajda@minrol.gov.pl Data utworzenia: 31.08.2017 10:58:13 Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2017 16:08:37 Statystyka strony: - odsłon