Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.81.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.81.2017
/ autor: Nina Stajniak / - odsłon

na zorganizowanie spotkania informacyjnego dla kadry zarządzającej jednostkami doradztwa rolniczego

Termin składania ofert

29.08.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

29.08.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

23.08.2017 r.

 

23.08.2017 r.

 

23.08.2017 r.

 

29.08.2017 r.

08.09.2017 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Holiday Travel Sp. z o.o., ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa.

Zmodyfikowany przez: Nina Stajniak E-mail: nina.stajniak@minrol.gov.pl Data utworzenia: 23.08.2017 16:04:17 Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2017 16:06:26 Statystyka strony: - odsłon