Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.84.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.84.2017
/ autor: Ewa Struziak / - odsłon

na zorganizowanie 12 sesji tematycznych pt. "Poprawa efektywności wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez przeprowadzenie analizy i opracowanie rekomendacji zmian w zakresie procedur i dokumentów aplikacyjnych"

Termin składania ofert

31.08.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

31.08.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

25.08.2017 r.

25.08.2017 r.

25.08.2017 r.

31.08.2017 r.

06.09.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Agnieszka Fidler E-mail: agnieszka.fidler@minrol.gov.pl Data utworzenia: 25.08.2017 12:57:23 Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2017 15:27:45 Statystyka strony: - odsłon