Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.86.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.86.2017
/ autor: Nina Stajniak / - odsłon

na wykonanie i wydrukowanie kalendarzy na 2018 r.

Termin składania ofert

20.09.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

20.09.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

12.09.2017 r.

 

12.09.2017 r.

 

12.09.2017 r.

 

 

20.09.2017 r.

05.10.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Ewa Struziak E-mail: ewa.struziak@minrol.gov.pl Data utworzenia: 12.09.2017 12:03:17 Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2017 09:20:46 Statystyka strony: - odsłon