Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.87.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.87.2017
/ autor: Ewa Gołębiewska / - odsłon

na rozbudowę macierzy dyskowych Storwize V3700

Termin składania ofert

14.09.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

14.09.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

06.09.2017 r.

06.09.2017 r.

06.09.2017 r.

11.09.2017 r. 

14.09.2017 r. 

26.09.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Anna Gajda E-mail: anna.gajda@minrol.gov.pl Data utworzenia: 06.09.2017 15:46:18 Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2017 14:14:38 Statystyka strony: - odsłon