Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.92.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.92.2017
/ autor: Anna Gajda / - odsłon

na zorganizowanie 8 szkoleń z zakresu tematyki PROW 2014-2020

Termin składania ofert

29.09.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

29.09.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

22.09.2017 r.

 

22.09.2017 r.

22.09.2017 r.

 

22.09.2017 r. 

27.09.2017 r.

29.09.2017 r.

16.10.2017 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, ul. Widok 20 lok.1, 00-023 Warszawa.

Zmodyfikowany przez: Ewa Gołębiewska E-mail: ewa.golebiewska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 22.09.2017 16:22:48 Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2017 14:19:33 Statystyka strony: - odsłon