Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.95.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.95.2017
/ autor: Agnieszka Fidler / - odsłon

na wykonanie opracowania graficznego, przygotowanie do druku i druk kalendarzy na 2018 r.

Termin składania ofert

16.10.2017 r. do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert

16.10.2017 r. o godz. 12:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

06.10.2017 r.

 

06.10.2017 r.

 

06.10.2017 r.

 

11.10.2017 r.

16.10.2017 r.

25.10.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Nina Stajniak E-mail: nina.stajniak@minrol.gov.pl Data utworzenia: 06.10.2017 16:22:56 Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2017 14:19:22 Statystyka strony: - odsłon