Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.96.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.96.2017
/ autor: Ewa Gołębiewska / - odsłon

na organizację spotkania pn. „Nauka Doradztwu Rolniczemu” dla doradców rolniczych, w dniach 24-26 października 2017 r. w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

Termin składania ofert

09.10.2017 r. do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert

09.10.2017 r. o godz. 12:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

03.10.2017 r.

03.10.2017 r.

03.10.2017 r.

 

09.10.2017 r. 

11.10.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Anna Gajda E-mail: anna.gajda@minrol.gov.pl Data utworzenia: 03.10.2017 16:34:06 Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2017 15:33:25 Statystyka strony: - odsłon