Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.97.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.97.2017
/ autor: Anna Gajda / - odsłon

na zorganizowanie seminarium pn. "Zasoby genetyczne w rolnictwie"

Termin składania ofert

17.10.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

17.10.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

11.10.2017 r.

11.10.2017 r.

11.10.2017 r.

 

17.10.2017 r.

20.10.2017 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Jarosław Grzegorz Głowacki FORDEWIND, ul. Mazurska 6 lok. 11, 11-520 Ryn. 

Zmodyfikowany przez: Ewa Gołębiewska E-mail: ewa.golebiewska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 11.10.2017 16:22:12 Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2017 13:57:14 Statystyka strony: - odsłon