Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania ofertowe

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe
Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 12.04.2017 10:43:11 Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2017 10:48:03 Statystyka strony: - odsłon

OGŁOSZENIA archiwum

20 kwietnia 2018

Zapytanie ofertowe

Współudział w przyjmowaniu jednostkowych sprawozdań budżetowych (w tym w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020), pozabudżetowych i finansowych, ich analiza - po wstępnej analizie właściwych wydziałów i zespołów - w celu sprawdzenia prawidłowości sporządzenia w/w sprawozdań; współudział w sporządzaniu i analizie łącznych sprawozdań budżetowych (w tym w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020) i pozabudżetowych oraz sprawozdań finansowych w celu przekazania ich do Ministerstwa Finansów; współudział w sporządzaniu sprawozdań wewnętrznych (w tym w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020).

17 kwietnia 2018

Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie półrocznego i rocznego przeglądu technicznego budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Warszawie przy ul. Wspólnej 30 oraz dokonanie wpisu do Książki Obiektu Budowlanego.