Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zamówienia Publiczne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIA archiwum

09 września 2014

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120B-92/AW/14

na opracowanie redakcyjne, oprawę graficzną, łamanie tekstu, korektę, druk oraz dystrybucję publikacji zawierającej 44 przepisy zgłoszone do Ogólnopolskiego Konkursu dla średnich szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowania Tradycyjna Specjalność (GTS)