Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zamówienia Publiczne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIA archiwum

02 lipca 2012

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120B-56/12

na druk publikacji i ulotki z możliwością składania ofert częściowych:część I zamówienia - przygotowanie do druku, druk, i dostarczenie do siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikacji pn. „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2011-2020”;część II zamówienia - projekt, przygotowanie do druku, druk i dystrybucja ulotki przeznaczonej dla konsumentów ryb

25 kwietnia 2012

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120A-35/12

na przygotowanie i zrealizowanie programu badań na Zalewie Wiślanym w roku 2012, polegającego na ocenie stanu zasobów ryb, ze szczególnym uwzględnieniem populacji leszcza i sandacza oraz sporządzenie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego raportu z realizacji programu badań