Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zamówienia Publiczne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIA archiwum

12 września 2012

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120B-80/12

na wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kalendarzy i publikacji, z możliwością składania ofert częściowych:Część 1 zamówienia - kalendarze książkowe i kalendarze trójdzielne;Część 2 zamówienia - publikacja książkowa pt.: „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce” wraz z płytą CD zawierającą tę publikację oraz kalendarze trójdzielne

23 sierpnia 2012

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120A-76/12

na wykonanie badania pn. „Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce w kontekście spełniania warunkowości ex ante zawartej w projekcie rozporządzenia PE i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” oraz sporządzenie raportu metodologicznego i raportu końcowego z przeprowadzonego badania

22 sierpnia 2012

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120B-72/12

na wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi materiałów promocyjnych na potrzeby informacji i promocji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013)