Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zamówienia Publiczne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIA archiwum

25 kwietnia 2012

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120A-35/12

na przygotowanie i zrealizowanie programu badań na Zalewie Wiślanym w roku 2012, polegającego na ocenie stanu zasobów ryb, ze szczególnym uwzględnieniem populacji leszcza i sandacza oraz sporządzenie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego raportu z realizacji programu badań