Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zamówienia Publiczne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIA archiwum

29 sierpnia 2014

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120B-87/KS/14

na aktualizację, druk i dystrybucję publikacji w formie książki pt:1) Dobre praktyki beneficjentek PROW 2007-2013 - Przykłady projektów zrealizowanych przez kobiety na obszarach wiejskich;2) Dobre praktyki w zakresie zróżnicowania dochodów rolniczych i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w ramach PROW 2007-2013

20 sierpnia 2014

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120A-90/KS/14

na przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji i degustacji polskich produktów spożywczych oraz przeprowadzenie pokazów kulinarnych na żywo podczas imprez plenerowych: „Foodparade - festiwal jídla a pití” oraz „Dni Polskiej Kuchni i Kultury”, odbywających się w Pradze w Republice Czeskiej