Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zamówienia Publiczne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIA archiwum

20 marca 2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr BDG.zp.23.1.28.2017

na wykonanie zabudowy wspólnego stoiska MRiRW, ARiMR, ANR, KRUS i ARR podczas XXIX Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym połączonych z XIII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach, odbywających się w dniach 2-3 września 2017 r. w Siedlcach

09 września 2014

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120B-92/AW/14

na opracowanie redakcyjne, oprawę graficzną, łamanie tekstu, korektę, druk oraz dystrybucję publikacji zawierającej 44 przepisy zgłoszone do Ogólnopolskiego Konkursu dla średnich szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowania Tradycyjna Specjalność (GTS)

29 sierpnia 2014

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120B-87/KS/14

na aktualizację, druk i dystrybucję publikacji w formie książki pt:1) Dobre praktyki beneficjentek PROW 2007-2013 - Przykłady projektów zrealizowanych przez kobiety na obszarach wiejskich;2) Dobre praktyki w zakresie zróżnicowania dochodów rolniczych i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w ramach PROW 2007-2013