Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zamówienia Publiczne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIA archiwum

03 lipca 2014

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120A-64/TH/14

na przygotowanie degustacji polskich produktów spożywczych i potraw z tych produktów oraz przygotowanie pokazów kulinarnych na żywo na targach: Agrokomplex 2014 odbywających w Nitrze na Słowacji oraz Ziemia Żywicielka 2014 odbywających się w Czeskich Budziejowicach w Republice Czeskiej, z możliwością składania ofert częściowych