Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zamówienia Publiczne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIA archiwum

03 lipca 2014

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120A-64/TH/14

na przygotowanie degustacji polskich produktów spożywczych i potraw z tych produktów oraz przygotowanie pokazów kulinarnych na żywo na targach: Agrokomplex 2014 odbywających w Nitrze na Słowacji oraz Ziemia Żywicielka 2014 odbywających się w Czeskich Budziejowicach w Republice Czeskiej, z możliwością składania ofert częściowych

02 lipca 2014

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120A-61/AF/14

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu budowlanego i dokumentacji projektowej oraz nad realizacją robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, z możliwością składania ofert częściowych

11 czerwca 2014

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120B-56/EG/14

na wykonanie redakcji, opracowania graficznego, w tym projektu okładki, projektu i kompozycji stron środka, opracowania graficznego dostarczonego materiału ilustracyjnego (retusz, manipulacje elektroniczne), a także łamanie tekstu, skład i korekta publikacji pt. „Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2013 r.”