Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zamówienia Publiczne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIA archiwum

19 maja 2014

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120B-48/EG/14

na zorganizowanie pięciu wizyt studyjnych, z udziałem przedstawicieli zagranicznych mediów w Polsce, realizowanych w ramach projektu „Dokąd zmierza WPR? – wizyty studyjne z udziałem zagranicznych mediów. Polskie rolnictwo na starcie Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej 2014-2020”