Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zamówienia Publiczne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ aktualne
25 sierpnia 2017

Postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego nr BDG.zp.23.1.76.2017

na zorganizowanie jednodniowych szkoleń dla łącznie 166 osób z zakresu pierwszej pomocy dla właścicieli zagród edukacyjnych, członków ich rodzin oraz osób zainteresowanych zarejestrowaniem swojej zagrody edukacyjnej w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, z możliwością składania ofert częściowych